Wat we al wel weten over de Toekomst

Net als in zijn nieuwe boek: “Toekomstonderzoek”, toont de bekende futuroloog Peter van der Wel in deze lezing/workshop dat we eigenlijk al veel weten over de toekomst.

Alleen wie onvoldoende vooruit kijkt, wordt overvallen door de gebeurtenissen die op hem of haar afkomen. Dat geldt voor de klimaatproblemen, de stikstofproblemen, voor de snelle ontwikkelingen in de technologie en dat gold ook voor de coronacrisis en oorlogen zoals in Oekraïne en Palestina.

Hoe kun je leren in de (nog onzekere) toekomst te kijken? Wat zijn de mogelijke, waarschijnlijke, gewenste en onverwachte toekomsten? Aan de hand van vele praktische, herkenbare en van tijd tot tijd ook humoristische voorbeelden laat hij zien hoe je beter de toekomst kunt zien aankomen. Gewapend met deze inzichten kun je vanaf dat moment betere beslissingen nemen. Dat loont zowel voor jou persoonlijk als voor de organisaties waar je bij betrokken bent. Onderzoek wijst uit dat je na een korte training van 60 minuten al tot 14% betere toekomstvoorspellingen kunt komen. Ander onderzoek wijst uit dat toekomstgerichte bedrijven 33% meer winstgevend zijn dan ondernemingen die dat niet zijn.

Leeftijdsgroep: 12+

Minimum aantal deelnemers: 12

Maximum aantal deelnemers: 300

Gemiddelde duur: 50 minuten (langer in overleg)

Kosten: in overleg

Bereikbaar via: email: peter@vanderwel.net

Website: www.vanderwel.net