Landjuweel 2019

Het Landjuweel is op Ruigoord uitgegroeid tot een jaarlijks traditioneel hoogtepunt en is in wijde kring bijzonder populair. Het ontstond in 1975 toen het op Ruigoord gevestigde Amsterdams Ballon Gezelschap begon met de organisatie van een eerste Vliegerfeest naar aanleiding van Amsterdam 750 jaar Stad. Tal van kunstzinnige organisaties en groepen namen deel. Deze succesvolle mix van vliegeren, culturele activiteiten en recreatie werd viermaal toegepast, elk jaar in een andere windstreek van Amsterdam. Het succes daarvan heeft geleid tot het jaarlijkse Landjuweel op Ruigoord: een meerdaags en ongesubsidieerd openlucht-concours zonder prijzen, voor kunstenaars en artiesten van velerlei pluimage en van overal en elders. De naam is gekozen omdat er wordt uitgegaan van deelname van en samenwerking met allerlei andere culturele groepen. ‘Landjuweel’ was in de 17e eeuw een wedstrijd in welsprekendheid van rederijkerskamers en bestaat in Brabant en Vlaanderen hier en daar nog als wedstrijd van schuttersgilden. De nadruk in het hedendaagse kunstzinnige evenement op Ruigoord is verlegd van passief publiek naar participatie: alles zelf doen, niet alleen op het puur creatieve vlak, maar ook in de meer nederige aspecten van regelen, organiseren, opbouwen, afbreken.

Tel: 020 4975702
Email: kantoor@ruigoord.nl

Landjuweel 2019

Landjuweel 2017

Landjuweel 2016

Landjuweel 2014