• Bij ons in Ruigoord, veel is toegestaan! Wat we belangrijk vinden is dat in deze vrijhaven en kunstenaarsenclave vrije geesten en alternatieven voor de hedendaagse samenleving ruimte krijgen.
  You are in Ruigoord where a lot is permitted! The most important thing here in this artist-community and breeding ground is that free spirits are given plenty of space to excell and that alternatives to present lifestyles are accepted and even promoted.
 • We spreken het volgende graag met je af:
  Let’s make the following agreements:
 • Heb respect voor je mede Ruig-genoten en houd het gezellig.
  Respect your fellow Ruigoordians and keep the peace!
 • Neem geen (huis)dieren mee het terrein op, er lopen al genoeg vreemde vogels rond! (Ook niet tijdens opbouw/afbouw)
  Do not bring any (domesticated) animals. Plenty of strange birds around already!
 • Gek doen mag dus wel, soms is het zelfs een beetje verplicht….
  Acting a bit silly is fine, sometimes even a necessity!
 • Let ook hier in het dorp goed op jezelf, de organisatie is niet verantwoordelijk voor persoonlijke schade en/of verlies en diefstal van uw goederen.
  Look after yourself! The organisers are not responsible for damages and/or theft of goods.
 • Volg de instructies van security en organisatie ten alle tijde op.
  Follow the instructions given by security and/or organisers at all times. 
 • Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals verkoop van alcohol en (hard) drugs, intimidatie, of overmatig drank en (hard) drugs gebruik, zal de toegang tot het dorp ontzegd worden en indien nodig aangifte gedaan worden bij de politie.
  In either of the following situations entry to the village will be denied and if deemed necessary reported to the police: -Sale of alcohol and/or (hard) drugs, -excessive use of alcohol and/or (hard) drugs and/or -intimidation/violence. 
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen: vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerp en en harddrugs.
  It is forbidden to bring the following: fireworks, weapons such as guns, knives etc., other dangerous items and hard drugs.
 • De organisatie behoudt zich het recht te fouilleren
  The organisers maintain the right to a body search.
 • Het festival terrein en de kerk hebben een beperkte capaciteit. Dus vol is vol!
  The festival terrain and church have limited capacity! Full is full!