Commissies

De Ruigring is een maandelijkse vergadering van de commissies en stichtingen in Ruigoord. Binnen de ruigring delen de commissies informatie over specifieke onderwerpen waaraan ze werken en adviseren zij elkaar en het bestuur over lopende zaken. Het kan hier gaan om gevraaagd en ongevraagd advies. Alle werkzaamheden van de commis-sies worden binnen de Ruigring gecoördineerd. De ruigring heeft een voorzitter die zich inzet om de huur-ders van Ruigoord actief te berekken in de commissiestruc-tuur en verzorgt maandelijks de agenda van de ruigring.

Bekijk het Ruigogram
Illustratie: Peter van Harmelen

Duurzaam

Ruigoord Duurzaam wil een grote rol spelen in de uitdagingen die klimaatverandering en energietransitie bieden, omdat wij zorg willen dragen voor de wereld waarin wij leven en ook in het belang van ons eigen voortbestaan. Duurzaamheid is geen obstakel, maar zal uiteindelijk iedereen ten goede komen.

Groen Groep

De Groengroep houdt zich bezig met het groen in en rond het dorp. Samen met een groot
aantal vrijwilligers werken ze aan een sprookjesachtig GROEN Ruigoord.
Zie voor meer informatie onze Facebook pagina.

Ateliercommissie

De Ateliercommissie gaat over de toewijzing van nieuwe ateliers. Ben je geïnteresseerd in
een (tijdelijk) atelier in Ruigoord? Klik dan hier voor meer informatie over de voorwaarden
en de aanvraagprocedure.

Commissie Scheppende Kunst

Deze commissie organiseert 1x per jaar onze Openbare Werken en zet zich in voor de scheppende kunstenaars van Ruigoord en voor meer zichtbaarheid van scheppende kunst in het dorp.

Ruimtelijke ordening

Deze commissie adviseert de beide stichtingsbesturen van Ruigoord over de indeling van het dorp, met name over de plaatsing van nieuw te bouwen ateliers en objecten, en de infrastructuur.

Huurcommissie

Bij de Huurcommissie kunnen de huurders in Ruigoord terecht met alle vragen over de huur van de ateliers.

Afvalcommissie

De Afvalcommissie houdt zich bezig met de duurzame verwerking van ons afval. Zij adviseren de beide stichtingsbesturen en de huurders over plaatsing van afvalpunten en afvalscheiding.

Bouw/Onderhoud Commissie

Deze commissie houdt zich bezig met alle werkzaamheden voor het onderhoud van de gebouwen en ateliers in opdracht van Stichting Ruigoord.

 

Programma Commissie

De Programmeringscommissie vult in samenwerking met de Programmacoördinator de culturele agenda van Ruigoord. Daarbij wordt de Artistieke Visie als leidraad gehanteerd.

Dorpshuis Commissie

Deze commissie houdt zich bezig met de inrichting en aankleding van ons nieuwe Dorpshuis en zal ook vormgeven aan de invulling ervan.

 

Adhoc Commissies

Voor alle kortlopende projecten kunnen aparte tijdelijke commissies of werkgroepen worden opgericht. Deze worden na afronding van het project weer opgeven.