Ruigoord is een groen dorp waar kunstenaars in ateliers en werkplaatsen niet alleen voor zichzelf werken maar ook participeren in het gemeenschappelijke. Er is een sterke traditie van onderlinge samenwerking, maar ook met een wijde kring van verwante creatieve geesten in binnen- en buitenland. Daardoor is Ruigoord ook een publieksvoorziening met een zeer divers programma-aanbod, waarin globaal vier thema’s te onderscheiden zijn.

 1. Ruimte voor het artistieke experiment.
  Activiteiten op Ruigoord bewegen zich tussen hoogwaardige kunst en creatieve uitspatting. Dat leidt tot experimenteren en uitwisseling tussen gevestigde kunst en aanstormend talent. Jaarlijkse hoogtepunten zijn onder meer Vurige Tongen (Pinksteren) voor poëzie/muziek, en Openbare Werken (september) voor scheppende kunst. Elke maand is er het Woord in Ruigoord, een laagdrempelig podium. Wekelijks is er op zaterdag en zondag muziekprogrammering van klassiek en jazz tot dance en van live tot dj’s. Bovendien is er ruimte voor try-outs en oefen-, repeteer- en experimenteer-ruimte voor singer/songwriters, theatergroepen en muzikale ensembles.
 2. Creatieve publieks-participatie, verdieping en rituelen
  Belangrijke jaarlijkse programma-onderdelen zijn publiekslieveling Landjuweel (augustus) en Solstice (midzomernacht). Uitgangspunt is daarbij de creatieve participatie van het deelnemende publiek. Gemeenschappelijke ervaringen bevorderen saamhorigheid. Liefdevol zijn de Keltische vieringen (8 per jaar), zoals Beltane en Samhain. Verdieping en magie zijn thema’s van regelmatige activiteiten als Natural High en Ecstatic Dance.
 3. Levensgevoel, levenskunst en ludieke actie
  Ruigoorders hebben een sterk gevoel voor vrijheid, joie de vivre en de kunst van het (over)leven. Bezoekers zijn daartoe direct aangetrokken. Belangrijke interesses zijn: ecologie & natuurbeleving, milieu & duurzaamheid, experimenteerlust & toekomstgerichtheid. Die vindt men terug in lezingen, workshops, symposia en in de algemene culturele programmering. Er is een traditie van ludieke acties – het zit in ons DNA, doorgegeven via Provo, Kabouter en Insektensekte en voortlevend in het het Amsterdams Ballongezelschap, dat nog steeds op Ruigoord zetelt.
 4. Andere culturen en internationale banden
  Ruigoord voelt verwantschap met andere culturen en (soms bedreigde) tribal samenlevingen. Met een vintage bus uit 1958 zijn vele reizen gemaakt in Europa en naar o.a. Marokko, Iran, Pakistan, India, Mongolië. Ruigoord ontving vele culturele missies, lama’s en sjamanen uit o.a. Tibet, Mongolië, Australië en Zuid-Amerikaanse landen. Daarnaast heeft Ruigoord ook een sterke band met andere vrijplaatsen, zoals Christiania (Kopenhagen), Rote Fabrik (Zurich). Ruigoord maakt deel uit van een internationale kring van eigentijdse alternatieve initiatieven zoals Boom (Portugal), Burning Man (USA). Deze interculturele uitwisseling verdient een nieuwe impuls in de komende periode.