Hier is wat ze erover zeggen:

groenlinks zegt:
“Experimenteren met niet-commerciële alternatieven voor een kapitalistische economie hoort ook bij onze economische agenda.
We koesteren de tegencultuur van rafelranden en vrijplaatsen waar alternatieve vormen van samenleven, creëren en produceren tijdelijk én permanent kunnen bloeien.
We zetten het gemeentelijk beleid van de Expeditie Vrije Ruimte onverminderd voort.
Ruigoord blijft en daarnaast realiseren we de komende vier jaar een grote permanente experimentele woon-werkgemeenschap.”

bij1:
“Culturele vrijplaatsen zijn unieke plekken in onze gemeente met een grote sociale en culturele waarde.
BIJ1 gaat er dan ook voor strijden dat het in 2018 opgestelde Vrijplaatsenakkoord gebruikt wordt.
Bestaande vrijplaatsen, zoals Ruigoord, worden erkend, behouden en financieel ondersteund.
Nieuwe vrijplaatsen worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door vrijplaatsen vrij te stellen van erfpacht en de vrijplaats op te nemen in bestemmingsplannen.
Voor te hoge kostprijsdekkende huren wordt een passende oplossing gezocht.”

onderstaand de links voor de volledige teksten:

Bij1: https://amsterdam.bij1.org/articles/kunst-en-cultuur

Groenlinks: https://amsterdam.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2021-11/Verandering%20begint%20in%20de%20stad%20-%20verkiezingsprogramma%202022_0.pdf