Op 24 juli vierde Ruigoord in kleine kring haar 48e verjaardag als kunstenaarsgemeenschap waarin levenskunst, leven mèt elkaar en zorgen vóor elkaar, aandacht voor een kwalitatieve samenleving waar geld niet de hoofdrol speelt, het belang van de spelende mens en onafhankelijk denken de vrije loop krijgen. Met een buffet waar iedereen aan bijdroeg en verschillende DJs hebben we omringd door bomen en riet gedanst in het licht van de volle maan. Om stil te staan bij de vele jaren die Ruigoord al tot een laboratorium maken voor de dingen die in een nieuwe maatschappij nodig zijn, werd bij het kampvuur gezamenlijk teruggeteld van 48 naar 0.