sSSsSSss

Laden Evenementen

LINE UP 

22:00-00:30: Snufkin @pimsembenjamin
00:30-1:00: Pensive Vivifier (Live Performative Act) @pensive2.vivifier
1:00-3:15: Galecta @_galecta
3:15-3:35: Jakob Wittowsky (Live Performative Act) @jakobwittowsky
3:35-5:45: YoungWoman @Youngw0man
4:00-4:10: On the music of YW, SletLana will perform a live clubact. @sletlanaaa
5:45-8:00: tamacoochies @killvjade 

Throughout the club night, we have a live painting installation in the space, performed by Juli Jaworski @snackautomat_ , a fountain will be displayed in space by artist and choreographer Wolf boy aka Rose @ronce_rose and last but never the least, Yadosch aka Yadin @yadosch2 will be mapping the outside of the church with visuals. 

In ecstasy we wholeheartedly invite you into the palace of ‘sSSsSSss’

A Laboratory of radical expression, for and by artists. Where various concepts of queer (wide interpretation) nightlife and ephemeral art are being inserted into one space, in one night, to spark and harvest new gazes, embrace chaos, and be washed by an overwhelming wave of decentralized information. After our sold out Body-Fruit-Kick, ssSSsSSss is requesting your presence for the next gathering, get wet and wild for the Hydro~Fem edition. 

Did you know, our palace has a view of the ocean? Every morning that we collect ourselves with water, we strike a glimpse over the hyperexpanded blue frame of fish eggs and refreshments, while floating away to stormy ponds. Whether you identify as a sprinkler mermaid or a H20-sniffing dolphin, let’s circulate and move this night as bodies of water, entangled and infused with gifts, differentiation and relation, on amplified rhythms that shock our bodies water, ensuring our being is always a becoming. 

sSSsSSss invites you, to find the c*nty tide of your body and slide the slippery webs of physical intimacy and fluid exchange with or without touch, as water will be flowing in between bodies. It’s time to hop on your jetski’s sl*tty ducks, get ready to storm the palace with a splash.

While we want to open fountains of imagination, we see the tears of our loved ones dripping down. We support the self-organized hurricanes arriving at colonial establishments. We’re happy to see our community is confronting and standing together. 

We want to emphasize that sSSsSSss believes that clubbing can manifest and unite fists of collective grief and collective joy, and that we wish to maintain holding a space that welcomes any type of wave. This party is for every-body of water. 

sSSsSSss wishes for you to be you, or being someone else or multiple people for a night, to make you stronger, more self-confident c*nts because you are the decoration of our palace. We want this evening to be a celebration, where there is zero tolerance for racism, transphobia, queerphobia, sexism and ageism. We want to give space to Queers, BIPOC and FLINTA people to flaunt themselves freely. Every-body is welcome.

[NL]

Gedurende de clubnacht hebben we een live schilderinstallatie in de ruimte, uitgevoerd door Juli Jaworski @snackautomat_ een fontein zal worden tentoongesteld in de ruimte door kunstenaar en choreograaf Wolf boy aka Rose @ronce_rose en last but never the least, Yadosch aka Yadin @yadosch2 zal de buitenkant van de kerk met visuals in kaart brengen.

In extase nodigen we je van harte uit in het paleis van ‘sSSsSSss’

Een laboratorium van radicale expressie, voor en door kunstenaars. Waar verschillende concepten van queer (brede interpretatie) nachtleven en efemere kunst worden samengebracht in één ruimte, op één nacht, om nieuwe blikken op te wekken en te oogsten, chaos te omarmen en overspoeld te worden door een overweldigende golf van gedecentraliseerde informatie. Na onze uitverkochte Body-Fruit-Kick, vraagt ssSSsSSss om jouw aanwezigheid voor de volgende bijeenkomst, ga nat en wild voor de Hydro~Fem editie.

Wist je dat ons paleis uitzicht heeft op de oceaan? Elke ochtend dat we ons met water verzamelen, vangen we een glimp op van het hyperuitgebreide blauwe frame van viseitjes en verfrissingen, terwijl we wegdrijven naar stormachtige vijvers. Of je je nu identificeert als een sproeimeermin of een H20-snuffelende dolfijn, laten we deze nacht circuleren en bewegen als lichamen van water, verstrengeld en doordrenkt met geschenken, differentiatie en relaties, op versterkte ritmes die onze lichaamseigen wateren doen schokken, ervoor zorgend dat ons wezen altijd een worden is.

sSSsSSss nodigt je uit om de cnty vloed van je lichaam te vinden en de glibberige webben van fysieke intimiteit en vloeibare uitwisseling met of zonder aanraking te verkennen, terwijl water tussen de lichamen door stroomt. Het is tijd om op je jetski’s te springen, sltty eenden, maak je klaar om het paleis met een plons te bestormen.

Terwijl we fonteinen van verbeelding willen openen, zien we de tranen van onze geliefden neerdruppelen. We ondersteunen de zelfgeorganiseerde orkanen die bij koloniale instellingen aankomen. We zijn blij te zien dat onze gemeenschap samen confrontaties aangaat en standhoudt.

We willen benadrukken dat sSSsSSss gelooft dat clubbing de eenheid van collectieve rouw en collectieve vreugde kan manifesteren en verenigen, en dat we willen blijven streven naar het handhaven van een ruimte die elke soort golf verwelkomt. Dit feest is voor elk lichaam van water.

sSSsSSss wenst dat je jezelf bent, of iemand anders of meerdere mensen voor een nacht, om je sterker, zelfverzekerder te maken omdat jij de versiering van ons paleis bent. We willen dat deze avond een viering is, waar er nul tolerantie is voor racisme, transfobie, queerfobie, seksisme en leeftijdsdiscriminatie. We willen Queers, BIPOC en FLINTA mensen de ruimte geven om zichzelf vrij te etaleren. Iedereen is welkom.

Ga naar de bovenkant