Ruigoord Rede – De Goede Toekomst

Laden Evenementen
Op Goede Vrijdag 29 maart 2024 organiseert Ruigoord weer een Ruigoord Rede. In het verleden zijn deze lezingen ondermeer verzorgd door de journalist H.J.A. Hofland, de socioloog Abram de Swaan, de economen Arnold Heertje en Rick van der Ploeg en de schrijvers Simon Vinkenoog en Gerrit Komrij. In de Ruigoord Rede bespreekt de spreker een of meer maatschappelijk relevante thema’s vanuit het gedachtegoed van Ruigoord.

De Ruigoord Rede 2024 zal worden verzorgd door toekomsteconoom en futuroloog Peter van der Wel. Al vele jaren geeft Peter verrassende, inspirerende en sterk visuele presentaties over de toekomst. Ook is hij auteur van verschillende boeken over economie en toekomst. Het belooft alles tezamen een zeer flitsende Ruigoord Rede te worden. Meer informatie over Peter en zijn presentaties vind je op de website www.vanderwel.net

De titel van de Ruigoord Rede van dit jaar luidt: De Goede Toekomst. Een toepasselijke titel voor Goede Vrijdag en de toekomst van Ruigoord.

In deze lezing vertelt hij een bijna ongelofelijk verhaal. Veel van de grote problemen die we vrijwel elke dag in het nieuws zien – de stikstofcrisis, de mestcrisis, de uitstoot van broeikasgassen en giftige uitlaatgassen, milieuvervuiling, grondstof, tekorten, tekorten aan landbouwgrond, ruimte voor woningen, zonneparken en windturbines – kunnen we, als we dat willen binnen vijftien jaar oplossen. We kunnen als we dat willen, zonder draconische maatregelen en zonder daling van levenstandaard, sneller dan we nu denken, overstappen op volledig duurzame energie, duurzaam transport en een duurzame voedselvoorziening. En om het nog mooier te maken. Daarna kunnen we ook nog eens een periode van verdere welvaartsgroei tegemoet zien. Als we dat willen.

Zoals gezegd: een bijna ongelooflijk verhaal. Daarom is deze lezing onderbouwd met openbaar beschikbare en betrouwbare gegevens van organisaties, zoals de Verenigde Naties, de OESO en gerespecteerde onderzoeksinstituten zoals de Universiteiten van Oxford en Helsinki.

Maar die Goede Toekomst komt er natuurlijk niet vanzelf. Voor iedereen die wil bijdragen aan die Goede Toekomt geeft Peter in deze lezing ook voorbeelden van concrete acties die je als persoon, maar ook als medewerker of bestuurder van een organisatie, overheid of bedrijf kunt ondernemen om ‘De Goede Toekomst’ binnen 15 jaar te verwezenlijken.

Nogmaals; een bijna ongelooflijk verhaal, maar een gedegen onderbouwd verhaal. De lezing is daarmee een opwindende oproep tot actie en een verkenning van mogelijke oplossingen in één. Mis deze spraakmakende Ruigoord Rede daarom niet.

Kaarten
Tijden & Programma
Vanaf 18:00 is er inloop met de mogelijkheid tot een maaltijd in De Salon. Voorafgaand en na afloop van de Rede is er een kort muzikaal intermezzo. We verwachten de Rede af te sluiten om 20:30

Ga naar de bovenkant