Premières : The Call of the Wisdom Keepers & The Mother of all struggles

Laden Evenementen

Speciale Premières van 2 indrukwekkende documentaires!

[English below]

Wegens de grote belangstelling is er een tweede datum toegevoegd. Er zijn nu ook tickets beschikbaar voor 14 December.

We zijn erg blij om de première van de documentaire ‘KIVA – The Call of the Wisdom Keepers’ met jullie te delen! Inheemse Wisdom Keepers Shirley Krenak (BRA) en Lakota Elder Cheryl Angel (USA) – die afgelopen 4 september een heel bijzondere teaching- en waterceremonie gaven op Ruigoord – hebben een “main voice” in deze documentaire. Tijdens deze unieke KIVA-ceremonie komen Wisdom Keepers van over de hele wereld samen voor Vrede, Verbinding en Moeder Aarde en laat ons zien hoe we de verbinding met haar en met elkaar kunnen herstellen!

Marijke Kodden heeft de afgelopen 4 jaar mogen filmen bij KIVA in Mexico, India (KIVA KumbhaMela), Duitsland en Nederland en maakte vorig jaar samen met Rakinah Buttner en Jaap Verhoeven een prachtige documentaire (56 min.) uit meer dan 100 uur filmmateriaal. Shirley en Cheryl Angel zijn al een paar jaar betrokken bij deze unieke KIVA-ceremonie en Marijke en Rakinah filmden en interviewden hen in de verschillende landen. Hieronder wat meer informatie over de synopsis van de film en de trailer van KIVA Mexico, die Marijke Kodden eind 2018 filmde bovenop een uitgedoofde vulkaan.

De tweede documentaire gaat over de voortdurende strijd van inheemse en zwarte vrouwen in Brazilië. De film volgt de paden van Wisdom Keepers Shirley Krenak en Maria Zelzuita, vrouwen die in de frontlinie van de Braziliaanse strijd om land staan. Shirley heeft de missie om de vrouwen en de wijsheid van de Krenak Warriors, uit de regio Minas Gerais, te eren. Maria Zelzuita is een van de overlevenden van het bloedbad van Eldorado dos Carajás in Pará.

Speciale gasten

We vinden het bijzonder dat we er in geslaagd zijn deze Wisdom Keepers uit te nodigen omdat ze al jaren nauw verbonden zijn aan de unieke KIVA ceremonies.

?Maori Wisdom Keeper Toroa Aperahama – (Nieuw-Zeeland)

Toroa werd opgevoed en onderwezen in de tradities van zijn voorouders, door zijn grootmoeder Te Wharehau. Hij werkt zijn hele leven direct zijn Tupuna (voorouders) traditie en beweegt zich aan beide kanten van de fysieke en spirituele werelden. Toroa is sinds 2017 verbonden aan de KIVA-ceremonie. Hij werd uitgenodigd om over te komen uit Nieuw-Zeeland en is sindsdien in Europa gebleven. Na afloop van de vertoning is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen over de KIVA. Ook zal Toroa een kort en krachig verhaal delen over zijn tradities.


Fotografie door Marijke Kodden

?Shirley Krenak – Warrior en Water Protector (Brazilië) – Live Q&A

Inheemse activist. Sinds ze 13 jaar oud was, heeft ze gehoor gegeven aan de oproep van Moeder Aarde om een ​​vertegenwoordiger te zijn van inheemse rechten en vooral te vechten voor het behoud van het milieu en de voorouderlijke spiritualiteit. Nu, op 40-jarige leeftijd, wijdt zij zich met hart en ziel aan de strijd voor rechten van inheemse vrouwen. Shirley is ook al jaren betrokken bij de KIVA Ceremonies in diverse landen en continenten en was op 4 september – samen met Cheryl Angel, aanwezig op Ruigoord voor de prachtige teaching en Waterceremonie.


Fotografie door Marijke Kodden

Muziek
over het muzikale programma volgt later meer informatie.

——————————————————————————————————————————————–

PROGRAMMA

17:00 – ‘inloop’ met een maaltijdsoep en muziek

18:15 – welkom met Rakinah en Marijke

18:20 – Maori Wisdom Keeper Toroa Aperahama

18:35 – Documentaire 1: ‘KIVA – The Call of the Wisdom Keepers’

19:30 – Q&A met Toroa, Rakinah en Marijke

19:45 – Muziek

20:00 – Introductie docu: ‘ The Mother of all struggles’ van Shirley Krenak

20:05 – Documentaire 2: ‘The Mother of all struggles’

21:30 – Q&A met Shirley Krenak (Bra)

21:45 – Muziek

22:00 – Slotwoord

vanaf 22:00 – Napraten bij het kampvuur

——————————————————————————————————————————————–

Informatie over de Documentaires 

? KIVA – The Call of the Wisdom Keepers

A film by Marijke Kodden & Jaap Verhoeven
Produced by Marijke Kodden &Rakinah Buttner

Synopsis KIVA documentary: In 1968 kreeg medicijnman Raymundo Tigre Perez (Mexico/VS) een visioen. Hij zag inheemse Wisdom Keepers van over de hele wereld verenigd in een cirkelvormige kuil – met een vuur in het hart – een ceremonie uitvoeren. Een spirituele ceremonie voor de aarde, voor vrede en welzijn van alle levende wezens.

Pas later ontdekte hij dat dit een KIVA was: een eeuwenoude ceremonie die al 3000 jaar geleden door de Anasazi werd gebruikt. Honderden inheemse Wisdom Keepers beantwoordden zijn oproep en deze KIVA-ceremonies vinden al meer dan 30 jaar over de hele wereld plaats. De KIVA-ceremonie is een collectieve oproep van de hele inheemse bevolking: zij hebben het contact met de natuur nooit verloren en kunnen met hun eeuwenoude wijsheid ons leiden naar een meer verbonden en duurzame manier van leven!

In deze documentaire krijgen we een unieke kijk op de KIVA-ceremonie, waar inheemse Wisdom Keepers zich verzamelen rond een heilig vuur en hun liefde uiten via gebeden, eeuwenoude rituelen, liederen en dans. Maar ze delen ook hun zorg over de zorg voor Moeder Natuur en de mensheid! Door de ontroerende gebeden en de indrukwekkende gesprekken met de Wisdom Keepers, wordt de kijker uitgenodigd om na te denken over hoe we onze relatie met de aarde kunnen helen. ‘Omdat ze huilt en haar kinderen naar huis roept!’

En zo doen de Wisdom Keepers hun laatste oproep via KIVA-ceremonies over de hele wereld. Tegelijkertijd brengen ze genezing en oplossingen door hun oude rituelen, gebeden en inheemse wijsheid.

Om een ​​eerste indruk te krijgen, hier een korte aftermovie van KIVA Mexico: https://youtu.be/tkcyMX9g1B4

? The Mother of all Struggles  (A Mea de todos a Lutas)

Een film van Susanna Lira – met oa Shirley Krenak
Geproduceerd door Susanna Lira en Tito Gomes

Synopsis Mother of all struggles: een documentaire die het verband aantoont tussen de aanvallen op landrechten en de voortdurende strijd van inheemse en zwarte vrouwen in Brazilië. De film volgt de paden van Shirley Krenak en Maria Zelzuita, vrouwen die in de frontlinie van de Braziliaanse strijd om land staan. Shirley heeft de missie om de vrouwen en de wijsheid van de Krenak Warriors, uit de regio Minas Gerais, te eren. Maria Zelzuita is een van de overlevenden van het bloedbad van Eldorado dos Carajás in Pará.

De hoofdrolspeelsters van The Mother of All Fights zijn Maria Zelzuíta, overlevende van het bloedbad in Eldorado do Carajás, in Minas Gerais en Shirley Krenak, wiens leven werd doorkruist door de breuk van de Fundão-dam, in Bento Rodrigues, district van de gemeente Mariana, die op 5 november 2015 meer dan 700km van het riviergebied van de Doce rivier verwoestte. Susanna legt uit waarom deze twee verhalen gelijktijdig verteld worden: “Hoewel ze heel verschillende trajecten lijken te volgen, vechten ze allebei voor het recht om land te bezitten. Sinds de Portugezen hier aankwamen, zijn er vraagtekens gezet bij het inheemse recht op Braziliaans grondgebied, waar de Portugezen in feite de indringers zijn. In de vorige eeuw is deze strijd ook een klassenstrijd geworden, wanneer georganiseerde boeren bezetting van het land eisen.

De regisseur belicht de gevolgen in deze tijd van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in 1996 en 2015: “Shirley Kernak en Maria Zelzuíta zijn Braziliaanse vrouwen die historische bloedbaden hebben overleefd en die op dit moment strijden voor hun bestaan, tegen een systeem dat, onder de vorige regering, nog perverser en wreder werd.” De vrouwelijke parallellen tussen Zelzuíta, Shirley en Moeder Aarde rechtvaardigt volgens haar de titel “A Mãe de Todos das Lutas”: “De strijd om de aarde is de moeder van alle strijd. Zonder vruchtbaar land, zonder water, zonder rechten over de plek om te wonen, is het onmogelijk om enige andere manifestatie te ondernemen, is het onmogelijk om te leven”.

——————————————————————————————————————————————–

Kaartjes: https://eventix.shop/cus3bays

entree + maaltijdsoep € 22,50
entree € 15,00

——————————————————————————————————————————————–

ENGLISH

We are very happy to announce the Premiere of the documentary ‘KIVA – The Call of the Wisdom Keepers’. Wisdom Keepers Shirley Krenak (BRA) and Lakota Elder Cheryl Angel (USA) – who offered a very special teaching and Waterceremony at Ruigoord last 4th of september – have a ‘main voice’ in this documentary.

At this unique KIVA ceremony Wisdom Keepers from around the world gather for Peace, Connection, and
the benefit of Mother Earth and show us how to heal the connection with her and each other!

Marijke Kodden has been able to film for the past 4 years at KIVA in Mexico, India (KIVA KumbhaMela), Germany and the Netherlands and last year together with Rakinah Buttner and Jaap Verhoeven created a beautiful documentary (56 minutes) from over 100 hours of film material. Shirley and Cheryl Angel have been involved in these unique KIVA Ceremony for a few years and Marijke filmed and interviewed them – together with Rakinah – in the different countries mentioned above. Below a little more information about the synopsis of the film and the trailer of KIVA Mexico, which Marijke Kodden filmed at the end of 2018 on top of an extinct volcano.

The second documentary is about the ongoing struggles of Indigenous and Black women in Brazil. The film follows the paths of Wisdom Keepers Shirley Krenak and Maria Zelzuita, women who are on the front line of the Brazilian land struggle. Shirley has the mission of honoring the women and the wisdom of the Krenak Warriors, from the region of Minas Gerais. Maria Zelzuita is one of the survivors of the Eldorado dos Carajás Massacre, in Pará.

Special Guests

?Maori Wisdom Keeper Toroa Aperahama – (New Zealand)

Raised and taught the traditional wisdoms of his ancestors – by his grandmother Te Wharehau – he has spent his life connected to his Tupuna (ancestors) working and walking both sides of the physical and spiritual world. Toroa has been associated with the KIVA ceremony since 2017. He was renewed to come over from New Zealand and has remained expired in Europe.

?Shirley Krenak – Warrior and Water Protector (Brazil)  – Live Q&A

Indigenous activist, Indigenous activist. Since she was 13 years old, she has responded to Mother Earth’s call to be a representative of indigenous rights and especially to fight for the preservation of the environment and ancestral spirituality. Today, at the age of 40, she devoted herself wholeheartedly to the struggles of indigenous women. Shirley has also been involved in the KIVA Ceremonies in various countries and continents for years and was present at Ruigoord on September 4 – together with Cheryl Angel – for a beautiful Water Ceremony.

Musicians
To be confirmed

——————————————————————————————————————————————–

PROGRAM

17:30 – ‘walk’ in with Indian Curry and music

18:15 – welcome with Rakinah en Marijke

18:20 – Moari Wisdom Keepers Toroa Aperahama

18:35 – Documentary 1: ‘KIVA – The Call of the Wisdom Keepers’

19:30 – Q&A met Toroa, Rakinah en Marijke

19:45 – Music

20:00  – Introduction docu: ‘The Mother of all struggles’ of Shirley Krenak

20:05  – Documentary 2: ‘The Mother of all struggles’

21:30 – Q&A with Shirley Krenak (Bra)

21:45 – Music

22:00 – Closing word

——————————————————————————————————————————————–

Information about the documentaries

?KIVA – The Call of the Wisdom Keepers

A film by Marijke Kodden and Jaap Verhoeven
Produced by Marijke Kodden and Rakinah Buttner

Synopsis KIVA documentary:
In 1968, medicine man Raymundo Tigre Perez (Mexico/USA) had a vision. He saw indigenous Wisdom Keepers from all over the world united in a circular pit – with a fire in the heart – performing a ceremony. A spiritual ceremony for the earth, for peace and well-being of all living beings.

Only later did he discover that this was a KIVA, an ancient ceremony already used by the Anasazi 3000 years ago. Hundreds of native Wisdom Keepers answered his call and these KIVA ceremonies have been taking place around the world for more than 30 years. The KIVA ceremony is a collective call from the entire indigenous population: they have never lost touch with nature and with their ancient wisdom they can lead us to a more connected and sustainable way of life!

In this documentary we get a unique view of the KIVA ceremony, where indigenous Wisdom Keepers gather around a sacred fire and express their love via prayers, ancient rituals, songs and dance. But they also share their concern about the care for Mother Nature and humanity! Because of the moving prayers and the impressive conversations with the Wisdom Keepers – the viewer is invited to reflect upon how to heal our relationship with the Earth. ‘Because she is crying and is calling her children home!’

And so the Wisdom Keepers carry out their final call through KIVA ceremonies all over the world. At the same time they bring healing and solutions through their ancient rituals, prayers and indigenous wisdom.

To get a first impression, here a short aftermovie of KIVA Mexico: https://youtu.be/tkcyMX9g1B4

? The Mother of all Struggles (A Mea de todos a Lutas)

A film by Susanna Lira – featuring ao Shirley Krenak
Produced by Susanna Lira and Tito Gomes

Synopsis Mother of all struggles:
A documentary that connects attacks on land rights with the ongoing struggles of Indigenous and Black women in Brazil. The film follows the paths of Shirley Krenak and Maria Zelzuita, women who are on the front line of the Brazilian land struggle. Shirley has the mission of honoring the women and the wisdom of the Krenak Warriors, from the region of Minas Gerais. Maria Zelzuita is one of the survivors of the Eldorado dos Carajás Massacre, in Pará.

The protagonists of The Mother of All Fights are Maria Zelzuíta, survivor of the Eldorado do Carajás massacre, and, in Minas Gerais, Shirley Krenak, whose life was crossed by the rupture of the Fundão dam, in Bento Rodrigues, district of the municipality of Mariana , which devastated more than 700km of the river banks of Rio Doce on November 5, 2015. Susanna explains the decision to tell two stories parallel in terms of time: “Although they seem to follow very different trajectories, both fight for the right to own the territory. Since the Portuguese arrived here there has been questioning about the indigenous right to Brazilian territory, where in fact the Portuguese are the invaders. In the last century, this battle has also become a class struggle, when organized peasants demand occupation of the land to work and live”.

The director highlights the repercussions of the 1996 and 2015 episodes in the present moment: “Shirley Kernak and Maria Zelzuíta are Brazilian women who survived historic massacres and who, at this moment in history, are protesting with their own existence, against a system that, with the current government , becomes even more perverse and cruel.” The female parallel between Zelzuíta, Shirley, the earth and Mother Earth justifies the title “A Mãe de Todos das Lutas”, according to her: “The struggle for the earth is the mother of all struggles. Without fertile land, without water, without rights over the place to live, it is impossible to undertake any other manifestation, it is impossible to live”.

——————————————————————————————————————————————–

Tickets: https://eventix.shop/cus3bays

entrance + meal soup € 22,50
entrance € 15,00

Ga naar de bovenkant