Felt Sense Trance ~ The Grace Edition

Laden Evenementen

Felt Sense Trance ~ The Grace Edition

[english below]

Felt Sense Trance ~ The Grace Edition | Vrijdag 18 november | 19-23 uur

Felt Sense Trance is een 4 uur durende allesomvattende transformatieve sessie om gezondheid, vrede, liefde en welvaart voor iedereen te belichamen. Healing Yoga, Transformative Dance en Shamanic Sound Healing.

Felt Sense Trance gaat over het voelen waar in je lichaam, waar in je systeem, we naar ontspanning en heling kunnen komen. Naast allerlei pijntjes en gevoeligheden, kan zich nog veel meer vastzetten in het lichaam. Oude emoties en gevoelens die bevriezingen en blokkades kunnen gaan vormen in het lichaam. Met de Felt Sense Trance gaan we deze gevoeligheden opsporen, we gaan er doorheen bewegen, we trillen het los en vervolgens voeren we het af.
We stemmen af op de energie van het moment.

Het thema voor deze editie is Grace of in het Nederlands Genade. Waar en wanneer oordeel jij nog of vind je ergens nog wat van? Of kun je genadig zijn voor anderen en ook voor jezelf. We zullen middels het programma diep in de ontspanning naar ons onderbewuste gaan om te vinden welke stukken in jezelf je nog dient aan te kijken. Waar wil je je licht nog op schijnen?

Branka Zgonjanin (Embody Peace®), Mattijs Snoei (De Volle Zon) en EduArt (Natural High Yoga) hebben de handen ineengeslagen om enkele fundamentele spirituele oefeningen met elkaar te verweven en een inspirerende en versterkende ervaring te ontwikkelen voor iedereen die geïnteresseerd is in diepe ontspanning, innerlijke groei en bewustzijnsontwikkeling.

Over de begeleiding
Eduard Kouwen (a.k.a. EduArt)
is de eigenaar van Natural High Yoga en heeft vele jaren ervaring in yoga en lesgeven op allerlei vlakken. Zijn lessen gaan over zelfgenezing. In ontspannen contact met het lichaam leren we voelen en helen. naturalhighyoga.com en naturalhigh.eu

Branka Zgonjanin (a.k.a. Iskra Bela)
is danseres, beeldend kunstenaar en kruidkundige. Ze studeerde choreografie (MA, Theaterschool, Amsterdam, 2011) en antropologie (MA, Universiteit van Belgrado, 2005). In recente werken werkt Branka nauw samen met de plantenwereld en creëert ze kunstwerken die hybriden zijn van kruidkunde, prestatieritueel en diepe ecologie.brankazgonjanin.com en iskramassage.nl

Mattijs Snoeij
is een energetische genezer, met de gave om energieën te voelen en te transformeren, en te werken met de geesten. Geleid door de geesten kreeg hij de opdracht om een ​​leraar te vinden om zijn kennis van de wereld waarin we leven te completeren. Zijn leraar leert het pad van de Lakota-stam, die zijn genezingen naar diepere dimensies van het wezen bracht. De Dreamscape is een combinatie van de sjamanistische trancetechniek, energetische healing en zijn muzikale talenten. devollezon.com

Lokatie: Kerk Ruigoord. Parkeren is gratis
Tijdstip: 18 november, 19:00-21:00. Deur open 18:30
Kosten: €32.00
Tickets: https://bit.ly/FST_Grace

Wees welkom in ons lichtveld!!
——————————————————————————

English

Felt Sense Trance ~ The Grace Edition | Friday November 18 | 7-11pm

4 hours long all-immersive transformative session to embody peace, love and prosperity for all. Healing Yoga, Transformative Dance and Shamanic Sound Healing.
EduArt (Natural High), Branka Zgonjanin (Embody Peace®) and Mattijs Snoei (De Volle Zon) have teamed up to intertwine some juicy spiritual practices together and to develop an inspirational and empowering experience for everyone interested into deep relaxation, inner growth and community building.

The theme for this edition is Grace. Where and when do you still judge other people or gossip about them. Or you can be merciful to others and also to yourself? Through the program we will dive deep in relaxation to our subconscious to find which parts of yourself you still need to look at. What parts of you do you want to shine your light on?

The day starts with EduArt’s Healing Yoga session. We will tap into feeling the body and what it needs. As we learn to speak the language of our body we listen more closely to what it has to say to us. It will lead us on the road to recovery, healing and a happier, healthier and more balanced life in which our energy flows freely. We will loosen the back from down to the top by exercises from the kundalini yoga tradition. We dive deep into meditative yoga with some deep yin-stretches. After a few endurance exercises, we end with a savasana flowing into the sound healing.

From a meditative state of mind we will dwell deeper into our inner processes with Mattijs’s Shamanic Sound Healing. Mattijs will spiritually open the space with the sounds of the drum, crystal singing bowls, and other resonating instruments. He will protect the space and make it available for our ancestors and guides to assist us on our journey into this fresh energy. His Dreamscape offers healing for body, soul and spirit. We will go deep into the underworld to meet our power animal(s) and upon finding them, we will travel back to the surface, where Branka will be ready to take on this travel further.

Branka will invite all of our recently found power animals to come up to the world and start dancing. She guides the spiritual process we are in further into the embodiment. Branka’s newly established technique Embody Peace is geared towards finding blockages in the body and turning them into softness and openness. The dancing session will be joined by the music played on shamanic instruments, with plenty of curious sounds to tingle the senses. We will raise our Kundalini high, and together arrive into trance. This is a ritual for our global tribe, to renew the power of love and self-healing.

After the peak the session will dissolve into relaxation, and we will take time to land and greet each other.
There will be time for sharing and feedback.

About the guides
Eduard Kouwen (a.k.a. EduArt)
is the owner of Natural High Yoga and has many years of experience in yoga and teaching in all kinds of areas. His lessons are about self-healing. In relaxed contact with the body we learn to feel and to heal. naturalhighyoga.com and naturalhigh.eu.

Branka Zgonjanin (a.k.a. Iskra Bela)
is a dancer, visual artist and herbalist. She studied choreography (MA degree, Theaterschool, Amsterdam, 2011) and anthropology (MA degree, Belgrade University, 2005). In recent works, Branka collaborates closely with the plant world and creates artworks which are hybrids of herbalism, performance-ritual and deep ecology. brankazgonjanin.com and iskramassage.nl

Mattijs Snoeij
is energy healer, with the gift of being able to sense and transform energies, and work with the spirits. Guided by the spirits he was given the assignment to find a teacher to complete his knowledge of the world we live in. His teacher teaches the path of the Lakota tribe, which brought his healings into deeper dimensions of the beïng. The Dreamscape is a combination of the shamanic trance technique, energetic healing and his musical talents. devollezon.com

Location: Kerk Ruigoord, parking is free
Timing: Friday November 18, 7-11pm. Doors open 18:30
Please bring a mat and blanket to be comfortable and warm.
Donation: €32.00
Tickets: https://bit.ly/FST_Grace

Be welcome in our field of light!!

Ga naar de bovenkant