Wil je een atelier op Ruigoord?

Tijdelijke stop atelieraanvragen op Ruigoord.

Op dit moment is er een atelieraanvraag stop, er is ook geen wachtrij. Duurzame zelfbouwprojecten mogen wel in schets met een aanvraag ingeleverd worden echter ook hiervoor geldt ‘er is op dit moment geen mogelijkheid en ook geen wachtrij’.

Een atelier op Ruigoord is iets bijzonders, omdat de kunstenaars deel uitmaken van een actieve werkgemeenschap, die enkele bijzonder culturele manifestaties per jaar verzorgt. De beeldenroute tijdens Landjuweel en de jaarlijkse Paradiso Show zijn twee grote, maar er zijn ook kleinere festivals en bijeenkomsten waar het werk van Ruigoordse kunstenaars en het publiek elkaar ontmoeten.

Hoe kan ik een aanvraag doen voor atelierruimte op Ruigoord?

Omdat Ruigoord een werkgemeenschap is, is er een Ateliercommissie ingesteld bestaande uit mensen van binnen en buiten Ruigoord, die de aanvragers, hun portfolio en motivatiebrief beoordelen aan de hand van een aantal criteria. De criteria zijn:

 • Een ateliergebruiker kan Ruigoord naar ‘buiten’ brengen
 •  Een ateliergebruiker wil zich inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van Ruigoord
 •  Een ateliergebruiker neemt kunstenaars en publiek van buiten mee naar Ruigoord
 •  Een ateliergebruiker werkt elke dag hard in zijn atelier, maar is ook hulpvaardig naar collega’s en levert een bijdrage aan de kwaliteit van het spirituele leven op Ruigoord.
 •  Een ateliergebruiker is aanwezig in de dorpsvergadering en andere gremia
 •  Een ateliergebruiker is zich bewust van de geschiedenis van Ruigoord, en van de organiserende beginselen van Ruigoord.
 •  Een ateliergebruiker voegt een discipline of een competentie toe ten opzichte van de kennis en expertise die reeds aanwezig in de werkgemeenschap
 •  Een ateliergebruiker heeft integriteit hoog in het vaandel staan, is eerlijk en onderschrijft de morele standaarden van de werkgemeenschap.

Deze criteria zijn opgesteld in 2009 tijdens twee workshops met het dorp en bekrachtigd in een vergadering van Stichting Ruigoord. Gegadigden dienen redelijkerwijs aan deze criteria te voldoen, zij niet noodzakelijkerwijs aan ieder onderdeel in gelijke mate.

Tijdelijke stop atelieraanvragen op Ruigoord:
Op dit moment is er een atelieraanvraag stop, er is ook geen wachtrij. Duurzame zelfbouwprojecten mogen wel in schets met een aanvraag ingeleverd worden echter ook hiervoor geldt ‘er is op dit moment geen mogelijkheid en ook geen wachtrij’.

Je kunt een aanvraag doen door je portfolio en motivatie voor het gebruik van een atelier op Ruigoord in te dienen via Kantoor Ruigoord, te bereiken via kantoor@ruigoord.nl. Indien je door de eerste selectieronde heen komt, word je uitgenodigd voor het gesprek met de Ateliercommissie. De commissie kan zich in dat gesprek laten bijstaan door een externe deskundige. Is dit gesprek positief, dan volgt de introductie bij de dorpsvergadering. Vervolgens ontvang je een contract van het bestuur van Stichting Ruigoord en vindt het welkomst gesprek met de huurcommissie plaats.

Kijk voor meer informatie bij:
STRO_reglement_ateliercommissie
STRO_algemene_informatie_ateliergebebruik_en_ateliergebruikers

Wat voor soort ateliers zijn er op Ruigoord?

Er zijn twee typen ateliers: ateliers in de oudbouw en nieuwbouw ateliers. Ateliers in de oudbouw zijn er in veel verschillende maten van een heel pand, een schuur, tot een étage in een voormalige doorzonwoning.

Nieuwbouw ateliers hebben een maximum van  50 m2 en kunnen alleen verhuurd worden aan ateliergebruikers die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een BTW nummer hebben. Zij zijn dus bedrijfsmatig actief als producent van culturele producten of diensten.

Wat kost een atelier op Ruigoord?

De kosten van een atelier op Ruigoord zijn afhankelijk van een aantal factoren:

 • aantal vierkante meters
 • oudbouw of nieuwsbouw
 • mate van zelfwerkzaamheid bij onderhoud

Wat staat er in de kleine lettertjes?

Deze huurovereenkomst tussen de ateliergebruiker en Stichting Ruigoord omvat onder andere de volgende bepalingen:
Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden als atelier.
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Ruigoord iets anders te doen in de ateliers.
De huurder aanvaardt het gehuurde in de staat waarin het zich bevindt. Interne verbouwingen en aanpassingen zijn mogelijk, maar dienen van tevoren aan Stichting Ruigoord ter schriftelijke goedkeuring te worden voorgelegd en mogen worden uitgevoerd na schriftelijke toestemming.
Het buitengebied – ook rondom de ateliers – behoort niet tot het gehuurde. De huurder is echter verplicht het gebied rond het perceel binnen een straal van 5m op orde te houden.
Het is niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren, behoudens bijzondere gevallen en dan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke aanmelding aan en toestemming van Stichting Ruigoord.
De ateliers zijn bedrijfsruimtes, een huurcontract wordt telkens voor de periode van een jaar aangegaan.

Kijk voor meer informatie bij:
sjabloon_huurovk_Ruigoord
Algemene bepalingen kantoorruimte juli 2015 ROZ
STRO_algemene_informatie_ateliergebebruik_en_ateliergebruikers

Wat is de taak van Stichting Ruigoord?

Stichting Ruigoord is opgericht in 2001 om een juridische entiteit te vormen waarmee de gemeente Amsterdam een huurcontract kon afsluiten. In de statuten van Stichting Ruigoord staat het volgende over de doelen van Stichting Ruigoord:

Het vormen van een trefpunt van informele en gevestigde cultuur met een nationaal en internationaal karakter, ter plaatse van Ruigoord
Het inspireren, initiëren, realiseren en continueren van Ruigoord als groene culturele enclave in een zo levendig mogelijke wisselwerking met de haven en het omliggende industriegebied, éen en ander in goede relatie met de culturele voorzieningen in de regio
En voorts al hetgeen dat met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin van het woord

De stichting tracht haar doel ondermeer te verzekeren door:
Het verschaffen van ruimtelijke, technische en organisatorische faciliteiten voor kunstzinnige faciliteiten
Het daartoe in huur, erfpacht of anderszins verwerven, beheren of behouden van gronden en opstallen en overige voorzieningen ter plaatse van het zogenaamde ‘plangebied Ruigoord’, zoals nader omschreven in de met de gemeente Amsterdam te sluiten huurovereenkomst
Het aangaan van samenwerking op contractuele basis met een of meer rechtspersonen, voor enerzijds de organisatie en uitvoering van culturele activiteiten, anderzijds voor beheerstaken als onderhoud van gronden en opstallen
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst of het behalen van commercieel voordeel.