The Sky Only Welcomes Those with Wings

Dit werk van Bryony Dunne is een speelse verkenning van de relatie tussen mens en natuur. De twee keramische vogelpoten verwijzen naar de vele migranten op Ruigoord, zowel mensen als dieren. Ook de vogels die passeren, reizen door naar andere plekken op aarde. Net als mensen, maken veel van de vogelsoorten die hier gedurende het jaar tijdelijk neerstrijken, reizen naar plekken elders op de planeet.

The Sky Only Welcomes Those with Wings komt voort uit een doorlopend onderzoek naar de verstrengeling van door de mens gemaakte systemen en niet-menselijk leven. Met dezelfde titel verscheen ook recent een publicatie van de kunstenaar, en betreft thema's van migratie, grens-ecologieƫn en waarzeggerij om de doorkruisende perspectieven van mens en vogel te onderzoeken.

Met dit werk breidt Dunne deze thema's uit om te onderzoeken hoe de gemeenschap in Ruigoord zich verhoudt tot beweging, uitwisseling en circulatie. Het werk brengt een herinnering aan de wederzijdse afhankelijkheid tussen mens en natuur.

Bryony Dunne

Kunstenaar en filmmaker Bryony Dunne (1984, Ierland) werkt met de overlap tussen documentaire film, cinema, fotografie en installatie. In onderzoeksprojecten daagt ze de ingesleten antropocentrische en speciesistische houdingen uit, in de vorm van fantasierijke en informatieve verhalen. Verhalen die de problematische maar essentiƫle relatie van de mens tot de natuurlijke wereld in beeld brengen. Ze werkt internationaal en is op dit moment gevestigd in Nederland als artist in residence aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht.