Tencherre (Het tentenkamp)

Deze tentsculptuur is een eerbetoon aan de vrije ruimte van Ruigoord waar individuele vrijheid en gezamenlijke verbinding door kunst, muziek en happenings altijd samenkomen. De kunstenaarsgemeenschap slaat al bijna 50 jaar lang zomers een ‘tentenkamp’ op, in de vorm van het Landjuweel: het grote co-creërende festival dat oorspronkelijk op de omringende zandvlakte werd georganiseerd. Iedere zomer vormde zich hier een tijdelijk dorp en gemeenschap, die opgeluisterd met muziek, ceremonies, kunstprojecten en tijdelijke restaurants uit de grond werd opgebouwd. Landjuweel was de inspiratie voor festivals als Burning Man (USA) en Oerol (NL) en wordt nog steeds ieder jaar door de grote community van Ruigoord georganiseerd.

Van Soest heeft zijn jeugd doorgebracht in Ruigoord. Voor hem is het dorp altijd een symbool van vrijheid geweest waar kunstenaars en muzikanten elkaar ontmoetten en samenwerkten aan festivals en tijdelijke sculpturen. Een welkome inspiratie in de maatschappelijke behoefte aan meer verbinding met en betrokkenheid bij elkaar.

Samengewerkt met: Tico Beekman van Neolithic3D en Hugo Brandwijk

Joran van Soest

Joran van Soest (1994) heeft zijn jeugd doorgebracht in Ruigoord. Na zijn studie aan de Kunstacademie AKV St. Joost in 's-Hertogenbosch richt Joran zich op zijn relatie met de omgeving. Van onschuldige oorsprong tot complexe volwassenheid, van fysiek gezelschap tot bedachtzame contemplatie, en van onderdanige macht tot allesoverheersende dominantie - Joran beweegt zich tussen deze uitersten en geeft hier middels zijn werk een eigen definitie aan.