Mistress of Divine Craziness

Sinds 25 jaar komt Olga Petersen (1939) bijna elk weekend vanuit Keulen naar Ruigoord. De  Mistress of Divine Craziness ontvangt  mensen in een prachtig roze gewaad  tijdens festivals. Haar tempel en haar rode troon staan naast de kerk.  Ervaar de magie en ontmoet elkaar op zielsniveau.

Visioen opwekkende planten

Op haar zestigste verjaardag besloot de Mistress of Divine Craziness haar bourgeois leven om te gooien. Ze maakte een parachutesprong en omhelsde haar angsten.  ‘Ik ben klaar om te reïncarneren,’  bad ze voor de sprong van 4000 meter. Na haar landing besloot ze dat ze zich geheel ging toeleggen op het zoeken naar de God in zichzelf en anderen, mede met behulp van visioenopwekkende planten. ‘Ik heb mijzelf leren kennen door reizen naar het Amazonegebied en door contact met de Indianen en de heilige planten. ‘Ik heb mijn eigen Goddelijkheid geaccepteerd en zie hetzelfde in de ziel en ogen van de ander. In het watermantijdperk worden we allen één. Namasté.