Mapping Dutch Waters

De 1500 watermonsters in deze installatie zijn door meer dan 400 burgerwetenschappers genomen in sloten, beken, kanalen, kleine plassen en meren door heel Nederland.

In 2027 moet al het water in Nederland voldoen aan de in de Europese Unie afgesproken waterkwaliteitseisen. Om aan deze normen te voldoen, moet de biologische en chemische kwaliteit van het water voldoende zijn. We hebben zoveel water in het land dat alleen grotere wateren, zoals het IJsselmeer, worden gemeten voor deze monitoring. Uit deze regelmatige monitoring blijkt al dat we onderaan staan op de lijst van waterkwaliteit in Europa.

Nederland heeft alleen al 300.000 kilometer aan sloten. Zo komt meer dan een derde van het oppervlaktewater niet in aanmerking voor deze officiële monitoring. Milieuorganisatie
Natuur & Milieu wil daar verandering in brengen door in samenwerking met onderzoeksinstituut NIOO onderzoek te doen naar 'kleine' wateren, zoals beekjes, kanalen, kleine plassen en meren door het hele land. Uit hun onderzoek in 2022 blijkt dat slechts 20% van de Nederlandse wateren voldoet aan de Europese normen.

Bousema visualiseert hedendaagse milieuonderwerpen in samenwerking met wetenschappers. Hieraan werkten mee: Karen Eilers en van NIOO Sven Teurlincx (aquatisch ecoloog) en Rosan van Halsema. De installatie werd gemaakt i.s.m. Thieu Smeets.

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met Karen Eilers (Natuur & Milieu, programmaleider verduurzaming van de voedselproductie), Sven Teurlincx (NIOO, aquatisch ecoloog) en Rosan van Halsema (NIOO, onderzoeksassistent). De installatie werd gemaakt i.s.m. Thieu Smeets.

Suzette Bousema

Planetaire omstandigheden en onze plaats daarin zijn het uitgangspunt in het werk van Suzette Bousema (1995) ; de manier waarop de mens ingrijpt in de natuur en hoe we ons op individueel niveau tot de aarde verhouden. Ze werkt interdisciplinair met fotografie, grafiek, glasblazen, weven, geluid, geur en organische materialen zoals zeewier. De meeste van haar projecten zijn ook gebaseerd op onderzoek en geïnspireerd op de teksten van gerenommeerde academici zoals Timothy Morton.