Leven met de klimaatcrisis!

In het kabouterhuis tegenover de kerk in Ruigoord, kun je iedere eerste zaterdag van de maand terecht bij het klimaatcafé. Hier wordt ook de vierdaagse workshop Leven met de klimaatcrisis! georganiseerd. In deze workshop vragen we ons gezamenlijk af hoe we ons tot de klimaat- en ecologische crisis kunnen verhouden. Hoe we kunnen reageren, zowel individueel als collectief. Deze workshopreeks is een platform om te delen, te reflecteren en om praktische tools, ideeën en vaardigheden te ontwikkelen.

Het programma bestaat uit drie modules. Samenkomen: het verwerken van klimaatrouw en -angst, en gezamenlijk de kracht vinden om dit collectief te dragen. Communicatie: hoe kunnen we het gesprek aangaan, zowel met vrienden en familie als in het publieke debat? Het ecosysteem van verandering: een diepgaande analyse van de systemen waar we deel van uitmaken en hoe we deze duurzaam kunnen transformeren.

De nadruk ligt op onze gedeelde menselijkheid, onderlinge afhankelijkheid, de noodzaak van een collectieve reactie, en de behoefte om richting te vinden te midden van de overweldigende mogelijkheden tot handelen.

De workshopreeks vindt vier keer plaats.
Data: 7 juli, 1 september, 29 september en 27 oktober.

Zie voor meer informatie over het programma en het inschrijfformulier de website: www.levenmetdeklimaatcrisis.org

Het Klimaatcafé

Het Klimaatcafé is een initiatief van kunstenaar en klimaatcoach Vera Hoveling, jurist Carolijn Terwindt en MC Alfredex.