Common Soil

In de pastorie van Ruigoordkerk is Common Soil te zien. Een onderzoeksproject waarbij de persoonlijke geschiedenis en herinneringen van Inge Meijer de aanleiding vormden.

De familie van Inge Meijer is al vele generaties verbonden met de grond van dit gebied. Een gebied dat de afgelopen 50 jaar van akkerbouw in natuurreservaat veranderde, tot wat er nu is: een haven en industrieel niemandsland.

Common Soil brengt de betekenis van ongerepte landschappen en de noodzaak tot het behoud ervan. Het project geïnitieerd door Inge Meijer richt zich op het behoud van wilde natuur, en richt de aandacht op de inspanningen om deze te beschermen. Hetgeen voor de omgeving van Ruigoord, Groenoord, niet gelukt is.

We zien tekeningen van Hilke Krohn, die het Actiekamp Groenoord, het natuurgebied rondom Ruigoord, in 1997 in beeld brengt. Maanden aaneengesloten tekende Hilke de milieuactivisten van GroenFont in hun strijd voor het behoud van de natuur en tegen de komst van de industrie.

De foto’s van Jacob Walters, Martin Melchers en Coby Vlaanderen laten de levendige wildernis van het westelijke havengebied van toen zien. Ondanks het verdwijnen van veel natuur, laat de film Amsterdam Wildlife (gemaakt door Melchers en Merel Westrik) zien dat natuur – waar mogelijk – zich aanpast.

De filmvertoning Amsterdam Wildlife volgt in het najaar 2023 - zie ruigoord.nl - met een Q&A met stadsecoloog Martin Melchers.

Inge Meijer

Inge Meijer (1986) onderzoekt de complexe relaties tussen de moderne mens en haar omgeving, waarbij ze gebruikmaakt van iconische beelden om genormaliseerde verhalen te bevragen. Door een combinatie van zelfspot en een nuchtere kijk op de wereld, biedt ze een absurde inkijk in de tomeloze menselijke drift om zijn omgeving te beheersen en rangschikken. Meijer toonde haar werk o.a in het Stedelijk Museum Amsterdam en het Australian Centre for Contemporary Art. Haar publicatie The Plant Collection werd erkend als een van de Beste Nederlandse Boekontwerpen in 2020 en momenteel is ze artist in residence bij Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS).