Behind these words

De terugkerende zin Behind these words verwijst naar de verborgen ruimtes die schuilen achter elke zin en elk woord, waar ruimte ontstaat voor de imaginaire wereld die taal ons helpt voor de geest te brengen.

Natuur is aan verandering en soms aan onvoorspelbaarheid overgeleverd. Ook taal is vloeibaar en niet vaststaand. Ze ontvlucht vaste kaders, en een woord of definitie roept bij iedere lezer weer een ander beeld op. Deze vloeibaarheid vindt haar perfecte match in Ruigoord, waar niets vaststaat en een gevoel van verwondering in de lucht hangt. In het werk van Binnerts zijn woorden zowel onderwerp als materiaal, die ze vormgeeft als klei.

Behind these words nodigt je uit om de raadselachtige wonderen te omarmen die onder het oppervlak verborgen liggen. In de diepten van de grond onder je voeten wemelen geheimen, verborgen voor ons begrip.

De cryptische boodschappen, gefluisterd door een kraai, ontwijken nauwkeurige begrijpelijkheid, zoals ook het precieze begin van de winter ongrijpbaar blijft. Het is binnen deze onzekerheid dat de vruchtbare bodem van de natuur tijdloze mythes en sprookjes heeft voortgebracht, vaak gesitueerd in bossen, bergen en weiden.

Annabelle Binnerts

Annabelle Binnerts (1995) is een visueel kunstenaar en schrijver die de verborgen diepten van taal verkent. Woorden zijn zowel onderwerp als materiaal in haar praktijk, gevormd en gemodelleerd als klei. Binnerts ziet woorden als gedaanteverwisselaars, die ideeën en ervaringen oproepen die verder reiken dan hun geschreven vorm. Haar werk daagt de conventionele rol van taal uit en creëert ruimtes voor poëtische beschouwing en persoonlijk begrip. Binnerts' werk brengt je naar werelden, waar taal een transformerende kracht heeft.