De internationale faam van Ruigoord is voornamelijk te danken aan het Amsterdams Ballongezelschap (ABG), een in en vanuit Ruigoord opererende performancegroep van musici, dichters, beeldend kunstenaars, clowns en actievelingen, die op de toenmalige ‘Vlakte’ naast het dorp, na Vliegerfestivals de later zo beroemde Landjuwelen vorm en inhoud gaf en  tegelijkertijd vanaf begin 80er jaren optrad in o.a. Melkweg en Roxy. Fameus werden de jaarlijkse optredens in Paradiso; een nog steeds bestaande traditie. Tijdens de expositie Magic Center Amsterdam in het Stedelijk Museum te Amsterdam in 2019, werd ter viering van 50 jaar Insektensekte een vlinder-confettikannon ingezet om met het als insecten uitgedoste publiek tot een ware happening te komen. Happenen zit  de Balloonies in het bloed.

Een jaar na de oprichting verscheen in 1974 het volgende pamflet:  “Wat is het Amsterdams Ballongezelschap? Een zweverige schijnbeweging die de vrijheid in het luchtruim nastreeft en waarvan een ieder die houdt van ballonnen, vliegers, vogels en andere geluidloze hemelvoertuigen (zon, maan, sterren, kometen etc.) zich lid kan beschouwen”

Dankzij donatie van de beroemde Magic Bus in 1978, door het ABG tot Luchtbus omgedoopt, werd Ruigoord mobiel. Het ondernemen van gemeenschappelijke reizen vanuit een vrije culturele ruimte was en is uniek in het alternatieve circuit.  Het ABG voerde in samenwerking met met name kindercirus ‘Why Not’en het Dichterscirus, wagenspelen op, geïmproviseerde shows, happenings en exposities. En omdat die reizen via of naar alternatieve plekken en alternatieve festivals gingen werden ook de festivals en Landjuwelen in Ruigoord een begrip in het buitenland..

Festivals maken deel uit van de vrijplaatscultuur, . Bij de happenings die het ABG organiseerde vervagen de grenzen tussen kunstenaar en publiek. Geen publiek, maar deelnemers kenmerkten de festivals en jaarlijkse shows in Paradiso.  De landjuwelen ontwikkelden zich tot een ‘meeting of tribes’, van groepjes vrienden en vriendinnen die hun eigen act, ritueel, performance of object neerzetten. Those  were the days. Maar de Beeldenroute blijft een vast onderdeel van het programma, een sprookje waar iedereen aan deelneemt.

Het ABG richtte, toen institutionalisering noodzaak werd, Stichting Landjuweel op, maar is zelf nooit geïnstitutionaliseerd. Uniek. Het is een blijft een organisch gegroeide groep  die alleen bestaat bij gratie van samenwerkende individuen. In 2023, gaan we terug naar af. We maken er één grote happening van.

Namens de Harde Kern van de Zachte Luchtvaart