100 jaar Ruigoord

Ruigoord organiseert vrijwel alles op basis van vrijwilligerswerk. De atelierhouders vormen samen de dorpsraad. Vanuit de dorpsraad worden ateliercommissie, artistieke commissie, huurcommissie, duurzaamheidscommissie, afvalcommissie en andere gelegenheidscommissies ingevuld. Iedereen werkt mee en beslist mee. Vanuit iedere commissie neemt iemand mee aan de Ruigring, waarin maandelijks de voortgang wordt besproken.

De stichting Ruigoord zorgt voor de exploitatie van de ateliers en de contacten met de autoriteiten is er de stichting Ruigoord. Het bestuur van deze stichting bestaat uit betrokken mensen van buiten het dorp. Zij beheert de inkomsten uit de huur en de uitgaven aan het onderhoud van de ateliers.

De stichting Landjuweel is verantwoordelijk voor alle uitvoerende activiteiten op cultureel gebied. Het bestuur wordt gevormd door mensen van binnen en buiten het dorp. De stichting organiseert de festivals en ontwikkelt de community buiten het dorp.

Deze meervoudige structuur, met commissies, dorpsraad en Ruigring enerzijds en de stichtingen anderzijds, zorgt ervoor dat in principe alles in consensus plaatsvindt.

De viering van 50 jaar Ruigoord is een goed moment en een goede vorm om de publieksactiviteiten te verbreden. Het aantal activiteiten voor een groot publiek, zoals festivals willen we beperkt houden. In plaats daarvan komt er meer aandacht voor kunst, spiritualiteit en ecologie. We zien dat daardoor ook nieuwe financieringsbronnen nodig zijn en dat alleen vrijwilligerswerk niet voldoende is. Via de stichting Honderd jaar Ruigoord willen we deze bredere profilering vormgeven en daarmee de ontwikkeling van visie en een strategie voor de toekomst van het dorp, de geest van Ruigoord en de culturele activiteiten voor een breder publiek. Het bestuur wordt gevormd door bestuursleden van de andere twee stichtingen plus twee extra atelierhouders.

Comité van Aanbeveling 50 jaar Ruigoord
Bekijk hier het Comité van Aanbeveling

Meer info:

Strategisch beleidsplan Honderd jaar Ruigoord 20210420
Meerjarenbeleidsplan 2021-2023 Honderd jaar Ruigoord 20210420

Het bestuur 

Het bestuur bij oprichting (mei 2021) bestaat uit de volgende personen

Pallas Agterberg (voorzitter) – mail@pallasagterberg.nl
Karin Boukema
Ruben Lodeizen ruben@ruigoord.nl
Rob van Tour
Masja Ottenheim – masjala@gmail.com
Diederik Verzijl (penningmeester) – diederikverzijl@ruigoord.nl

De aanstelling is voor een periode van 3 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
De bestuursleden  ontvangen vanuit de stichting geen betaling voor werkzaamheden

Het fiscale nummer (RSIN) is 862626596

Ruigoord 76
1047HH Amsterdam
100jaarruigoord@ruigoord.nl